تصویر یک موجود فضایی واقعی که در مکزیک گرفته شده !

گفته می شود این موجود فضایی که بچه سال هم بوده در سال 2007 در مکزیک به دام یک کشاورز  افتاده و از آن عکس گرفته شده است.

تصویر هر چند قدیمی است اما مرور بر تصویر خالی از لطف نیست.

شکل و شمایل موجود مانند مارمولک بوده که سرش ظاهری مانند انسان دارد.

 

تبلت 2 سیم کارته Hyundai